Lite progress

No Gravatar

Hål borrat i bänken, belysning uppsatt vid sumpen, retur sjukt snyggt inbygd i brunnen.