Vita Prick – Behandling, Fakta & Myter

No Gravatar

Livscykel:

Vita prick (cryptocaryon irritans) är parasiter med en livscykel i 5 steg. Vita prick kan inte överleva utan ett värddjur.


Cykeln är: 

Trophont – sitter fast på fisken i 3-7 dagar.
Protomont – lämnar fisken och letar efter ett ställe på substratet att sätta sig på. Oftast 2-8 timmar men upp till 18 timmar.
Tomont – växer som en cysta på substratet & delar sig i hundratal till dotterparasiter (Tomites) under 3-28 dagar. 
Tomiterna – kläcks och blir:
Theronts – simmar och letar efter ett värddjur. Hittar de inte ett inom 24 timmar dör de. Hittar de ett värddjur blir de återigen Trophonter.

 

Behandlingar som fungerar:

1. Hyposalinitet – Med hjälp av en refraktometer, håll salinitet vid 11-12 ppt i 4 veckor efter att den sista pricken setts till. (Använd helst salinitet men om du använder “specific gravity” så blir det ungefär 1.008 – 1.009). Öka salinitetn långsamt och observera fisken i 4 veckor till. Det är svårt att kontrollera pH och vattenkvalite under behandlingen. Detta är dock den minst stressande behandlingen för vita prick.

(Viktigt: vissa rykten gör gällande att vissa varianter av vita prick klarar hypo. Personligen är jag skeptisk men vågar icke nyttja denna metod)

2. Kopparbehandling – Följ anvisningarna på medicinen (tex Seachem Cupramine). Koppar kan vara effektivt från 2 till 4 veckor. Efter behandling, avlägsna all koppar och observera fisken i 4 veckor.
Koppar är giftigt även för fisk och stressar fisken till viss grad.

3. “Tank Trasnfer Method” – fisken flyttas från tank till tank var 72:a timme för att separera fisken från de cystor som faller av och de frisimmande stadierna av parasiten. Två karantänkar behövs. Karen desinficeras mellan varje flytt. Fisken stressas av flyttarna.

4. Chloroquine Phosphate – Nygammal metod som verkar mycket lovande. Inte helt lätt att få tag på. Se källhänvisningarna, Advanced Aquarist-artikeln.

5. Dessa är de ENDA 4 kända botemedlen mot Vita Prick, Andra kemikalier dödar parasiten, men endast under vissa omständigheter och är sällan eller aldrig nyttigt för fisken. Ytterliggare andra kemikalier dödar endast en del av parasiterna.


Observationer, Påståenden och Vanliga Myter:

1. Vissa kirurger verkar mer mottagliga för Prick. Det stämmer. Deras slemskikt är tunnare och har en annorlunda sammansättning.

2. Prick försvinner av sig själv. Detta är absolut INTE sant. Prick syns endast i ett stadie i sin livscykel men om det har observerats en gång så har det inte försvunnit, akvaristen ser bara inte längre Pricken.

3. En revsäker medicin avlägsnar prick ur systemet. Tyvärr inte, men det vore fantastiskt om så vore fallet. Detta är en av de farligare myterna. Det som oftast händer är att Prick har dödat de fiskar som är svagast och de kvarvarande har utvecklat resistens och delvis immunitet. Parasiten finns fortfarande i akvariet och kan tex fortfarande sitta i gälarna.

4. Akvarier har alltid Prick. Det stämmer inte. Med korrekta karantänsrutiner för allt som stoppas ner i akvariet kan ett akvarium hålla Prick borta.

5. Fiskar har alltid Prick. Inte sant. I det vilda är ca 30% av fisken infekterad med Prick. Fisk i det vilda överlever mindre infektioner. I akvariet kan parasiten blomma upp mycket mer då fisken inte kan komma undan. kombinationen av stora utbrott och ingen möjlighet att komma undan blir ofta för mycket för fisken. När fisk fångas och transporteras blir även friska fiskar utsatta för parasiten vilket leder till att många vildfångade fiskar har Prick. Dock inte alla.

6. Det går aldrig att helt bota en fisk från Prick. Stämmer ej. med korrekt karantän och behandling kan alla fiskar botas frånPrick.

7. Mata bara fisken ordentligt och använd vitlök så kommer fisken klara sig fint. Detta stämmer inte. Näring, mat, vitaminer mm botar inte infekterad fisk. En infekterad fisk är sjuk och plågas ständigt av kliande och obehag. Fisken kan klara sig genom sjukdomen och utveckla resistens och delvis immunitet men fisken stressas av att hela tiden kämpa mot parasiten. Resistens håller sig över ca 6 månader.

8. Ett nytt botemedel har hittats! Mycket osannolikt. Om något nytt sätt att bota Prick har funnits som är lika effektivt som de 3 ovan nämnda metoderna så skulle professionella veterinärer, privata och publika akvarium, fiskfarmer och jag använda det. Hobbyisten/kavaristen måste se det i ett perspektiv att Prick inte bara är ett enormt problem i hobbyistens hemma-akvarium utan är ett stort gissel med stora ekonomiska konssekvenser för hela den marina fiskfarmsindustrin. Ett nytt effektivt botemedel skulle skapa stora rubriker globalt.

9. UV och/eller Ozon dödar Prick. Delvis sant, men Ozon och UV skall ses som ett hjälpmedel om man har beslutat sig för att leva med Prick i sitt kar. De hjälper till att hålla antalet paraasiter nere och avlastar fisken. Det botar dock _aldrig_ ett kar från Prick.

10. Parasiten kan finnas i många månader i ett fisklöst akvarium. Delvis sant. Parasiten kan gå i dvala i kallt vatten och ligga vilande under lång tid. Vid 25 grader är dock maximal dokumenterad livslängd 72 dagar.

Källor:
http://www.reefkeeping.com/issues/2003-10/sp/feature/
http://reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1996525
http://www.reefkeeping.com/issues/2003-08/sp/
http://reefcentral.com/forums/showthread.php?t=2041951
http://edis.ifas.ufl.edu/fa164
http://www.advancedaquarist.com/2013/2/fish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*