Femtielftemetoden – Nitratdosering

No Gravatar

Femtielftemetoden – dosera Nitrat via Kno3 eller NaNo3

Ordlista:
No3: Nitrat
Kno3: KaliumNitrat / Salpeter
NaNo3: NatriumNitrat / Chilesalpeter
Po4: Fosfat
Cyano: Cyanobakterier, Red slime, röda slemalger
Kväve: N. N:et i No3 (Nitrat), N2 (kvävgas), Nh4+ (ammonium)

Femtielftemetoden är ett namn som används för Lasse Forsbergs recept på stamlösning för nitratdosering.

Vid vissa tillfällen kan det vara läge att höja nitratmängden i akvariet. Ett par scenarion där detta kan komma att behövas är vid problem med cyano eller vid skeva värden då du doserar kolkälla.

Teorin bakom hur nitrat påverkar cyanobakterier lär vara att cyanobakterier kan fixera atmosfäriskt kväve. Om värdena i karet har mätbart fosfat men nollat nitrat har cyano ett övertag över andra bakterier och alger och passar på att ta över. Detta är ett mycket förenklat resonemang men förklarar tänket bakom doseringen av No3 som ett sätt att bekämpa cyano. Min personliga erfarenhet av detta är att jag aldrig märkt av sambandet av mätbara värden fosfat, nollat nitrat & cyanobakteriers uppkomst. Och vid det enda tillfälle jag haft cyano hjälpte inte No3-dosering alls. Men det används ganska flitigt av användarna på SVG & det har rapporterats ett par fall av framgång.

Vid kolkälledosering begränsas oftast bakteriernas tillväxt av någon av de tre delarna i Redfield’s ratio. Kol:Kväve:Fosfor (C:N:P) i förhållandet 106:16:1. Det behövs alltså, teoretiskt, 106 delar kol & 16 delar kväve för att en bakterie skall äta 1 del fosfor.
Då våra akvarier ofta har en hälsosam denitrifiering så förvinner kvävet genom gasutbyte och kvar blir ett överskott fosfat, Po4. Genom att dosera kväve i Kno3 eller NaNo3-form så begränsas inte längre bakterierna av kvävebristen och kan konsumera po4.

Receptet: 40 gram kaliumnitrat innehåller ca 39 % kalium och 61% nitrat -> 15,6 gram kalium och 24,4 gram nitrat. Blandat väl så innehåller varje ml (när det späds till 500 ml (ungefär 500 gram) ) då 0,0312 gram Kalium och 0,0488 gram nitrat. På 100 liter blir det då att tillsatsen av 1 ml av denna standardlösning (40 gram kaliumnitrat till 460 gram vatten) höjer 100 liter vatten med 0,31 ppm Kalium och 0,488 ppm Nitrat – ungefär lika med 0,3 ppm kalium och 0,5 ppm nitrat.

Procentsatserna för natriumnitrat är 33 % natrium och 67 % nitrat så den tillsatsen ger lite högre nitrat per 100 liter (obetydligt och av ingen praktisk betydelse)

Förtydligande: 40g Kno3/NaNo3 i 460g vatten = ½ Liter stamlösning. 1 ml stamlösning till 100L vatten ökar No3 med ca 0,5ppm.

Salpeter & framförallt Chilesalpeter kan köpas på närmsta välsorterade matvarubutik. Det går annars att inhandla som PMDD på http://haack.se/pmdd

Källor:
Redfield Ratio: http://en.wikipedia.org/wiki/Redfield_ratio
Receptet: http://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?57886-Ska-jag-h%F6ja-mitt-No3&p=563336&viewfull=1#post563336
http://sv.wikipedia.org/wiki/Salpeter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Chilesalpeter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*