Dagboksuppdatering

No Gravatar

Efter att ha blivit galen av att putsa rutorna varje dag så började jag dosera NaNO3 varje kväll. Tanken var att VSV-doseringen begränsades av avsaknaden av nitrat och därför inte fick ut fosfaten. Det verkar ha fungerat, algtillväxten på glaset har i princip avstannat. Svårt dock att se om det är något som korallerna gynnas av ännu.

Vidare så jobbar jag långsamt men stabilt med att höjja Alkaliniteten från katastrofvärdet 3,6 som jag mätte upp den 3:e Juli. Idag ligger det på 7.

Doseringsregimen ser för närvarande ut som följer:
Ca, Alk & Mg enligt Balling på morgonen via doserpumpar. 430, 7 & 1260 ligger det på idag.
Fauna Marine Ultra Organic &  Ultra Min S 0.5ml vardera varje morgon. Manuellt.
VSV 0.3ml varje morgon. Manuellt
NaNO3 1ml varje kväll. Manuellt. Kommer dra ner på det då jag gått från 0 i NO3 till 5ppm på lika många dagar.
En extra dos Alkalinitet varje kväll. Manuellt.

Å jäklar om det inte fungerar. Det mesta växer på i olika takt.